“Vienkārša pievilkšanās jau vienreiz pilnīgi izmainīja manu negatīvo dzīvi uz pozitīvu, un pievilkšanās paveica to pašu ar tūkstošiem citu cilvēku pēc šīs pozitīvās izmaiņas. Tagad es ticu, ka ierastā pievilkšanās visur pasaulē var izmainīt, iedvesmot un motivēt katru tiekties uz labāko"

Māris Šlēziņš @marisslezins

SPĒKA DIENAS VĒSTURE, IDEJA UN MĒRĶIS

Par Spēka Dienu
Spēka dienu radīja Latvijas Ielu Vingrotāju Biedrība (LIVB) 2012.gadā, AS "Latvijas Dzelzceļš" kļuva par šī projekta pirmo galveno atbalstītāju.

LIVB ir PASAULES IELU VINGROŠANAS FEDERĀCIJAS dibinātāji, tāpēc 2014. gadā SPĒKA DIENAS ideja tika piedāvāta arī citām valstīm. Šobrīd SPĒKA DIENA, ar tās starptautisko nosaukumu "WORLD PULL-UP DAY", notiek jau 73 valstīs visā Pasaulē, ar centrālo pasākumu Rīgā, Latvijā.

Ideja
Šobrīd Latvijā ir daudz sporta izturības pasākumu, bet nav neviena tautas spēka pasākuma. Tāpēc tika radīts projekts ar ideju: vienu dienu gadā aicināt Latvijas iedzīvotājus doties uz kādu no Spēka Punktiem visā Latvijā un parādīt savu spēku.

Mērķis

Pasākuma mērķis ir rosināt sabiedrību domāt par veselīgu un aktīvu dzīvesveidu, kā arī apzināties labas fiziskās formas nozīmi ikdienas dzīvē.

Šogad Spēka Diena 9. septembrī pieteiks sevi jaunā formātā, PAPILDINOT PIEVILKŠANOS ar PIETUPIENIEM un PLANKU, lai dotu iespēju ikkatram PARĀDĪT SAVU SPĒKU.

Kā arī SPĒKA DIENA pirmo reizi tiks organizēta EIROPAS SPORTA NEDĒĻAS ietvaros. EIROPAS SPORTA NEDĒĻA ir Eiropas Komisijas iniciatīva ar mērķi veicināt kustīgu un aktīvu dzīvesveidu.

Spēka dienas 2017 uzdevumi:

- Veicināt veselīgu un sportisko dzīvesveidu vietējo iedzīvotāju vidū

- Noskaidrot spēcīgako un aktīvāko pašvaldību

- Apbalvot katra novada spēcīgākos EIROPAS SPORTA NEDEĻAS atklašanas ceremonijas laikā

Organizē:
  

Atbalsta:
           

Daži interesānti fakti par spēka dienu

2015. gadā Pasaules pievilkšanās diena, ar Latvijas iniciatīvu, uzstādījusi 4 PASAULES REKORDUS, ko oficiāli fiksējusi PASAULES REKORDU AĢENTŪRA "Records Holders Republic" Spēka Dienas jaunākais dalībnieks - 3 gadīgais Ansis - pievilkās 4 reizes, savukārt 78 gadus vecais Leonīds, kā vecākais dalībnieks - pievilcies 9 reizes.