NOTEIKUMI PAR PAREIZU PIEVILKŠANĀS TEHNIKU SIEVIETĒM

1. Katra sacensību dalībniece pēc tiesneša uzaicinājuma dodas pie pievilkšanās stieņa un pieķeras tam ar rokām apakštvērienā, un pēc signāla sāk pievilkties.

2. Gadījumā, ja divas dalībnieces uzrāda vienādu pievilkšanās reižu skaitu, izšķirošais ir pievilkšanās laiks.

3. Pievilkšanās reize tiek ieskaitīta, ja dalībniece pārceļ zodu pāri stienim un, laižoties lejā, iztaisno rokas vismaz 90 grādu leņķī.

4. Starp pievilkšanās reizēm obligāta vismaz 2 sekunžu pauze, kas nedrīkst būt ilgāka par 10 sekundēm.

5. Aizliegts izdarīt straujas kustības (raustīties, iešūpoties utml.) vai izpildīt jebkādus akrobātiskus elementus. Atļauts pievilkties cimdos.

NOTEIKUMI PAR PAREIZU PIEVILKŠANĀS TEHNIKU VĪRIEŠIEM

1. Katrs sacensību dalībnieks pēc tiesneša uzaicinājuma dodas pie pievilkšanās stieņa un pieķeras tam ar rokām virstvērienā, un pēc signāla sāk pievilkties.

2. Gadījumā, ja divi dalībnieki uzrāda vienādu pievilkšanās reižu skaitu, izšķirošais ir pievilkšanās laiks.

3. Pievilkšanās reize tiek ieskaitīta, ja dalībnieks pārceļ zodu pāri stienim un, laižoties lejā, pilnībā iztaisno rokas.

4. Starp pievilkšanās reizēm obligāta vismaz 2 sekunžu pauze, kas nedrīkst būt ilgāka par 10 sekundēm.

5. Aizliegts izdarīt straujas kustības (raustīties, iešūpoties utml.) vai izpildīt jebkādus akrobātiskus elementus. Atļauts pievilkties cimdos.

NOTEIKUMI PAR PAREIZU PLANKA TEHNIKU

1. Katrs dalībnieks (-ce) pēc tiesneša uzaicinājuma ieņem vietu balstā guļus uz apakšdelmiem uz vingrošanas paklāja.

2. Gadījumā, ja 2 dalībnieki (-ces) uzrāda vienādu laiku, tad izšķirošā ir izpildes kvalitāte – ķermeņa pozīcija.

3. Planka izpildes laikā tiek uzņemts laiks, taču tiesnesis ir tiesīgs pārtraukt izpildījumu, ja dalībnieks (-ce) neievēro tiesneša dotos norādījumus.

4. Visu izpildes laiku augumam jābūt taisnam, kājas atrodas kopā un elkoņi novietoti tieši zem pleciem.

5. Planku izpilda uz maksimālo laiku, cik vien dalībnieks (-ce) ir spējīgs noturēt planku atbilstoši izpildes nosacījumiem.

NOTEIKUMI PAR PAREIZU PIETUPIENU TEHNIKU

1. Katrs dalībnieks (-ce) pēc tiesneša uzaicinājuma ieņem pietupienu izpildes vietu.

2. Dalībnieki izpilda maksimāli daudz pietupienu, cik tie var izpildīt 5 minūšu laikā.

3. Pietupienus katrs dalībnieks (-ce) izpilda uz reižu skaitu.

4. Tiesnesis ir tiesīgs pārtraukt izpildi vai neieskaitīt reizi, ja dalībnieks (-ce) neievēro izpildes nosacījumus.

5. Izpildes laikā rokas atrodas priekšā taisnas un pietupienu veic līdz 90 grādu leņķim, kājas atrodas plecu platumā un papēži netiek atrauti no zemes.